რატომ არის ფასეულობები მნიშვნელოვანი?

ფასეულობები ქმნის საფუძველს ჩვენი აზრების,
გრძნობებისა და ქმედებებისთვის

ყველა ჩვენგანი ყოველდღიურად იღებს ათეულობით გადაწყვეტილებას. ეს გადაწყვეტილებები ჩვენი ფასეულობებისა და რწმენების ანარეკლია. ფასეულობების უკან კი ჩვენი მრავალფეროვანი საჭიროებების დაკმაყოფილების აუცილებლობა დგას. ეს ფასეულობები შესაძლოა გაცნობიერბული იყოს, ან გაუცნობიერებლი. ორივე შემთხვევაში სწორედ ფასეულობები წარმართავს ქმედებებს.

ცხოვრების მანძილზე გვეცვლება მოთხოვნილებები, შესაბამისად გვეცვლება ფასეულობები, წარმოდგენებიცა და ქცევებიც.

როდესაც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ცნობიერად გამოვიხმობთ იმ ფასეულობებს, რომლებიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და მამოტივირებელია, ეს გვეხმარება სასურველი რეალობის შექმნაში.

საიდან მოდის ფასეულობები?

ადრეული ბავშვობიდან ჩვენ ვითვისებთ გარკვულ ფასეულობებს, რომლებსაც ჩვენი კონტექსტი გვთავაზობს (ოჯახი, საბავშვო ბაღი, სკოლა, სამეგობრო წრე და ა.შ).

ეს ფასეულობები შეიძლება იყოს როგორც დადებითი, ასევე შიშზე დაფუძნებული (შემზღუდველი). ამგვარი ფასეულობების უკან დეფიციტური, დაუკმაყოფილებელი საჭიროება დგას და ჩვენს ადრეულ, ბავშვობის გამოცდილებას უკავშირდება.

იმისათვის, რომ დამოუკიდებელ ინდივიდებად ჩამოვყალიბდეთ, ფიზიკური და სულიერი კეთილდღეობა მოვიპოვოთ, გვჭირდება ბავშვობაში ჩამოყალიბებული დეფიციტური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების სწავლა და შიშზე დაფუძნებული ფასეულობის ჩანაცვლება ისეთი ფასეულობით, რომელიც დაგვეხმარება ვიყოთ ის, ვინც ვართ, ოჯახისა და კულტურული კონტექსტის მიღმა.

მოდელის შესახებ

მოდელზე, რომელიც, Barrett Values Center-ის ინტელექტუალურ საკუთრებას წარმოადგენს, აღწერილია ინდივიდის ცნობიერების განვითარების 7 საფეხური. ყოველი საფეხური ფოკუსირდება გარკვეულ საჭიროებასა თუ მოთხოვნილებაზე, რომელიც ყველა ადამიანისთვის საერთოა. ინდივიდის ზრდისა და განვითარების დონე დამოკიდებულია მის უნარზე დაიკმაყოფილოს ეს საჭიროებები.

სხვადასხვა დროს, შენ შესაძლოა აღმოაჩინო, რომ უფრო მეტად ფოკუსირდები ერთ რომელიმე საფეხურზე და ნაკლებად მეორეზე, ცხოვრების ცვალებადი ფაქტორების საპასუხოდ.

ცნობიერების შვიდ საფეხურზე საუბრისას, ზედა დონე არ ნიშნავს უკეთესს. მაგალითად, რთულია დაკონცენტრირდე სხვების დახმარებაზე, თუ შენ გაქვს ჯანმრთელობის ან ფინანსური პრობლემები.

ცნობიერების ზედა სამი საფეხური

შინაგანი მთლიანობა, მნიშვნელოვანი სასიკეთო ცვლილებების ინიცირება და მსახურება

ფოკუსირდება ჩვენს მოთხოვნილებაზე ვიპოვოთ ცხოვრების საზრისი და მიზანი. ამ მიზნის აქტუალიზაციას იმით ვაღწევთ, რომ ვისწრაფვით სამყარო ვაქციოთ უკეთეს ადგილად და ვირჩევთ ცხოვრებაში უანგარო მსახურებას. ამ მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება წარმოშობს უფრო ღრმა მოტივაციას, რომ თავი საერთო სიკეთეს მივუღძვნათ. ამ საფეხურებზე ვსწავლობთ როგორ განვავითაროთ ჩვენი შინაგანი კომპასი, რომელიც ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებაში გვხელმძღვანელობს.

ცნობიერების მეოთხე საფეხური

ტრანსფორმაცია

ეხება ჩვენი შიშების გაშვებას, მათგან გათავისუფლებას. განვითარების ამ საფეხურზე ჩვენ ვქმნით საკუთარი პირადი უფლებამოსილების გრძნობასა და საკუთარ ხმას. ტრანსფორმაციის საფეხურზე ჩვენ ვირჩევთ ვიცხოვროთ იმ ფასეულობებითა და რწმენებით, რომლებიც ღრმად ეხმიანება იმას თუ ვინ ვართ ჩვენ.

ცნობიერების პირველი სამი საფეხური

გადარჩენა, ურთიერთობა და თვითშეფასება

ფოკუსირდება ჩვენს პირად ინტერესებზე. როგორ დავიკმაყოფილოთ დაცვის, უსაფრთხოების, სიყვარულის, მიკუთვნებულობის და აღიარება-დაფასების მოთხოვნილება. ამ მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებით გამოწვეული სიამოვნება არ არის ხანგრძლივი, მაგრამ ჩვენ ვშფოთავთ თუ ეს საჭიროებები არ დაკმაყოფილდა.

გაიგე შენი ფასეულობები

პირადი ფასეულობების კვლევა დაგეხმარება უკეთ გაიგო რა არის შენთვის მნიშვნელოვანი და ძვირფასი, რამ შეიძლება მოგგვაროს წყენა და რა განაპირობებს შენს ქცევებს. ეს ყველაფერი შენს ფასეულობებს უკავშირდება.

ფასეულობები უმოკლესი გზაა შენი მოტივაციების აღსაწერად. ფასეულობები, შენს შეხედულებებთან ერთად გადაწყვეტილების მიღების მიზეზს წარმოადგენენ.

პირადი ფასეულობების კვლევა არის მარტივი კვლევა, რომლის შევსებას რამდენიმე წუთი სჭირდება და რომელიც გაძლევს მრავალფეროვან და მდიდარ ინფორმაციას, იმის შესახებ, თუ რატომ აკეთებ, რასაც აკეთებ.